OLAYLARI GRAFİKLE İZLEME YAZILIMI

YAZILIMIN TANITILMASI:

COM Port'a RS232 formatıyla gelen ASCII kodlarını 0-255 aralığındaki değerleri geliş zamanına ve büyüklüğüne göre bir veri bankasında toplayan ve bu değerleri zaman-genlik eksenleriyle "pixel" olarak grafik ortama aktaran sonrada bu grafik dosyasını "bmp" formatında kaydeden bir programdır.

Bu programın en önemli özelliği gelen işaret varsa çizim yapar.Aksi halde olduğu yerde kalır.

COM Port özellikleri ayarlanabilir.

Gelen bilgilerin genliği ayarlanabilir.

Min. ve Max. olmak üzere iki alarm eşik değeri seçilerek gelen işaretlerin bu değerleri aşması durumunda sesli uyarı vermesi sağlanabilir.

Kaydedilmiş değerler ve grafik tekrar çağrılıp incelenebilir.

Grafikleri "Zoom" yapma özelliği vardır.


                                      © GETA Elektronik 1993-2022 Her hakkı saklıdır.