Hemşire çağırma ve hasta izleme sistemi

 

 
SİSTEMİN ÖZELLİKLERİ:
 • Hasta bilgileri bilgisayarda bulunan HHM360 Hasta izleme yazılımı ile veritabanına kaydedilir.
 • Hasta çağrıları değerlendirilerek veritabanına kaydedilir.
 • Hasta çağrılarının raporları da hemşireler tarafından kayıtlara geçirilir.
 • Hasta odaları ve hastanenin planı da veritabanına kaydedilebilir.
 • Çağrı sırasında bilgisayardan sesli uyarı duyulur ve hastanın kartı ekrana çıkar.
 • Hemşirenin müdahale etme süresi kayıtlara geçer.
 • Hastanın çağrısı ve hasta bilgileri hemşireler veya hasta bakıcılar tarafından silinemez.
 • Hasta bakıcıların hastaya zamanında yapılan hizmetleri yetkili kişilerce denetlenir.
 • Yazılım, 360 hastaya hizmet edebilir.

 

İlgili yazılımlar >   HHM360 PLANIZ2009

 

İlgili sistemler > GT5024 I/O RS485 DÖNÜŞTÜRÜCÜ ,RS232-RS485 Dönüştürücüsü , GETA123 ALARM BUTONU


                                      © GETA Elektronik 1993-2022 Her hakkı saklıdır.