GTCAP10 DATA CAPTURE

VERİ KAYDETME VE RAPORLAMA YAZILIMI

PROGRAMIN TANITILMASI:

Fabrikalarda , akıllı binalarda veya ölçülüp kaydedilmesi gereken sistemlerde kullanılır.Alınan 8 Dijital ve 8 analog bilgi GT2801 Analog-dijital dönüştürücü kartla ;RS232 veya RS485 iletişim formatlarıyla bilgisayara aktarılır.Alınan bu analog ve dijital bilgiler Bilgisayarda GTCAP10 DATA CAPTURE Programıyla veri-tabanına kaydedilir.

Burada ANALOG1 ölçülen değerler,ANALOG2 ise ayarlanan değerlerdir.

Ölçü işlemi saniyede bir yapılır.Kayıt işlemi ise 1 Sn den istenilen değere kadar ayarlanabilir..

Gelen bilgi adları kullanıcı tarafından değiştirilebilir..

Gelen bilgilerin istenirse yedeklemesi ve gerialması yapılabilir..

Veri tabanına kaydedilen bilgiler EXCEL ortamına aktarılabilir veya PDF,HTML,TXT formatlarıyla kaydedilebilir.

Kaydedilmiş değerler ve raporlar belli tarihler arası tekrar çağrılıp incelenebilir.

UYGULAMA:

 


                                      © GETA Elektronik 1993-2013 Her hakkı saklıdır.